ForsideOm UU Haderslev
Haderslev Kommune    
Ungevejledning Specialvejledning Uddannelse Projekter

Grundskolevejledning

Grundskolevejledningen varetages af UU Haderslev i tæt samarbejde med skolerne og indholdet af vejledningen varierer fra klassetrin til klassetrin.

Den daglige undervisning i ”Uddannelse og Job”(U&J)
Den daglige undervisning i emner der har relation til uddannelse, erhverv og arbejdsmarked forestås af skolens klasseteam/lærer i samarbejde med UU vejlederen og vil således være forskellig i de enkelte klasser.

7. klasse

Eleverne orienteres om uddannelsessystemets opbygning og brug af ug.dk

8.klasse
Vejlederen orienterer klassens forældre om vejledningen i starten af skoleåret.

Vejledningssamtaler
Vejledningen vil foregå kollektivt eller i mindre grupper.
Der tages emner op som: kvalifikationer, planer for personlig udvikling, job/uddannelsesønsker, valgmuligheder, uddannelsesparathed, e-vejledning og introkurser.
Fra 2017 skal eleverne arbejde med deres studievalgsportfolio.
Se mere:
Studievalgsportfolio

Erhvervspraktik
Der er ikke obligatorisk praktik i 8. klasse, men der er mulighed for at arrangere praktikophold af kortere eller længere varighed for elever med særlige behov. Dette sker i samarbejde med skole og hjem.

Introduktionskurser
I 8.klasse introduceres eleverne til de forskellige ungdomsuddannelser med henblik på at forberede og kvalificere deres valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.
Disse introduktionskurser er af en uges varighed, hvor eleverne skal vælge mellem forskellige uddannelsespakker.
Se mere under bjælken Introduktionskurser i 8.klasse

Uddannelsesparathed
Inden 1.december i 8.klasse skal alle elever vurderes, om de er parate til starte på en ungdomsuddannelse efter 9.klasse.
Denne vurdering foretages af klassens lærere.(Skolen)
Den enkelte elev vurderes ud fra, om man besidder de nødvendige faglige, sociale, personlige og praksisfaglige kvalifikationer til at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Elever der vurderes uddannelsesparate, men har behov for yderligere vejledning henvises til e-vejledningen eller klassens lærere.

Elever der vurderes ikke uddannelsesparate, henvises til en særlig vejledningsindsats der forestås af både skolen og UU, hvor der b.la. skal udarbejdes en vejledningsplan på www. minuddannelse.net
Denne indsats har til formål at gøre eleven uddannelsesparat til en ungdomsuddannelse efter

9.klasse

Forældremøde
Vejleder orienterer klassens forældre om vejledningen i starten af skoleåret.

Elever der vurderes uddannelsesparate, men har behov for yderligere vejledning henvises til den kollektive vejledning, e-vejledningen eller klassens lærere.

Elever der vurderes ikke uddannelsesparate, vil modtage særlig vejledningsindsats der forestås af både skolen og UU og der udarbejdes en vejledningsplan på www.minuddannelse.net
Denne indsats har til formål at gøre eleven uddannelsesparat til en ungdomsuddannelse efter 9.klasse.
Den består bl.a. af individuelle vejledningssamtaler, brobygning i 9.klasse m.m.
På elevens www.minuddannelse.net vil man som elev/forældre/lærer kunne se hvilke aktiviteter der er foretaget.

Erhvervspraktik
I 9.klasse skal eleverne i erhvervspraktik i uge. Eleverne orienteres om de forskellige muligheder for praktik af UU-vejlederen og skal selv finde en praktikplads. Et særligt praktikhefte herom sendes med eleven hjem senest 6 uger før praktikstart. I særlige tilfælde kan enkelte elever komme i udvidet praktik. Dette iværksættes i så fald i et samarbejde med skolens ledelse og forældre/værge.

 Brobygning uge 39-40
Elever der er ikke uddannelsesparate i 9.klasse vil være i brobygning på en eller to ungdomsuddannelser i uge 39-40.

Skole/hjem samtaler (ikke uddannelsesparate elever): I forbindelse med skole/hjem samtalerne kan vejlederen være til stede, hvor dette er relevant.

Tilmelding til ungdomsuddannelse
Senest 1.marts skal eleven tilmeldes uddannelse eller anden aktivitet på www.optagelse.dk .
Er eleven uddannelsesparat påhviler det forældre/værge at gøre dette.
Er eleven ikke uddannelsesparat, vil UU vejlederen være behjælpelig, men forældre/værge skal signere ansøgningen på www.optagelse.dk

10.klasse
V
ejledningen vil være individuel, for de ikke uddannelsesparate og i grupper/kollektivt for de øvrige.

Vejledning
Alle elever vil få tilbudt en individuel samtale inden 1.3

Tilmelding til uddannelse

Senest 1. marts skal alle elever have udarbejdet en uddannelsesplan og udfyldt en Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse på www.optagelse.dk.
Dette sker via elevens skole og tilmeldingen skal underskrives med nem-id af elevens forældre/værge inden den kan sendes afsted.

Erhvervspraktik
Hvis du har behov for at komme i erhvervspraktik i 10.klasse, så er det noget du aftaler med dine forældre/skolen og UU-vejlederen.

Du har også mulighed for at søge de særlige praktikpladser indenfor forsvaret, sygeplejen med mere. Se under bjælken Erhvervspraktik eller kontakt din UU vejleder.

Øvrige vejledningsaktiviteter
Åbent hus på ungdomsuddannelserne.
Uddannelsesmesse  for elever og forældre på Kulturhus Harmonien d.31. oktober 2018 fra kl.17-19.00


Uddannelse Links vejledning   Kontakt os
10. klasse og EUD 10
Ungdomsuddannelser
Haderslev Ungdomsskole
STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse
Forældreguide på Facebook
Forældrepjece/Brochure for Parents in Different Languages
Uddannelsesguiden.dk
Studievalg
Evejledning
Links til praktik/jobs
Jobcenter
Ud i verden
Optagelse.dk
SU
  Svarbrev til UU
Auf Deutsch
In English
Personale
Find os på kort
Facebook
Sitemap
Læs siden højt
Print

Sitet er opdateret:
3/10 2019